Dressuur

De dressuurcommissie bestaat uit:

Anais TsakonisĀ (bestuurslid dressuur)
dressuur@schouwseruiters.nl