Dressuur

De dressuurcommissie bestaat uit:

Anais Tsakonis (bestuurslid dressuur)
dressuur@schouwseruiters.nl