Uitnodiging ALV 19 november 2021

Beste leden,

Namens het bestuur van RV, MV en PC de Schouwse Ruiters nodig ik u uit voor de Algemene Leden Vergadering  op vrijdag 19 november aanstaande. We starten om 19.30 uur.

Gezien de huidige Covid maatregelen houden we deze vergadering online via Teams. U kunt deelnemen aan de vergadering via de volgende link 

https://teams.live.com/meet/94613514702124

De kampioenen van het Zeeuws en Nederlands OutdoorKampioenschap 2021 kunnen helaas niet ‘live” op de vergadering gehuldigd worden, we zullen ze op een andere manier feliciteren. 

Het volgende bestuurslid is aftredend en herkiesbaar:

Wilma Hart, bestuurslid algemeen 

Eventuele tegenkandidaten kunnen aandragen worden tot 3 dagen voor de ALV, per mail aan de voorzitter. 

Ter voorbereiding van de ALV vragen wij u eventuele vragen van te voren in te sturen, via de mail, uiteraard kunnen er ook op de vergadering zelf vragen gesteld worden 

De agenda en de notulen van de vorige ALV kunt u terug vinden op onze website www.schouwseruiters.nl 

Met vriendelijke groet, 

Dingena de Wijs, voorzitter