Agenda ALV Schouwse Ruiters 20-11-2020

Agenda Algemene Ledenvergadering

 

Datum:       20 november 2020

Locatie:      online via Teams

Tijd:             20.00 uur

 

 1. Opening
 2. Notulen algemene ledenvergadering 1 november 2019
 3. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur
 4. Evaluatie lessen dressuur/springen/afdelingen/activiteiten
 5. Financiën
 6. Bestuursverkiezing:
  1.  Daphne Herinckx aftredend en herkiesbaar
  2. Jessica Harte aftredend en herkiesbaar
  3. Jeanine Jansen-Paauwe aftredend en herverkiesbaar

 

 1. Activiteiten en wedstrijden 2020/2021
 2. rondvraag
 3. Datum volgende vergadering: 2 april 2021
 4. Sluiting

 

Andere gegadigden voor de bestuursfuncties penningmeester/springen/secretariaat kunnen zich tot 72 uur voor de vergadering melden bij de voorzitter via voorzitter@schouwseruiters.nl

 

   Gezien de huidige corona houden we de vergadering kort, we zullen de kampioenen niet nu huldigen en er zal ook geen spreker zijn, dit alles hopelijk volgend jaar weer!