Uitnodiging ALV 20-11-2020

Beste leden,

 

Namens het bestuur van RV en PC de Schouwse Ruiters nodig ik u uit voor de Algemene Leden Vergadering  op 20 november aanstaande.

Afhankelijk van het aantal leden dat de vergadering wil bijwonen zal de vergadering of plaatsvinden bij het Hof van Alexander, of online.

Om te kunnen besluiten of we op locatie mogen vergaderen, willen we weten hoeveel leden de vergadering willen bijwonen, daarom graag aanmelden voor 13 november via mailto:voorzitter@schouwseruiters.nl

Wij zullen dit jaar geen kampioenen huldigen op de ALV, alhoewel we ze natuurlijk niet vergeten!

Volgende bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar,

Jessica Harte, bestuurslid springen

Daphne Herinckx, penningmeester

Jeanine Jansen-Paauwe, secretaris

Jeanine heeft aangegeven te wil stoppen met haar bestuursfunctie, maar ze zal aanblijven tot we passende vervanging voor haar gevonden hebben.

Eventuele tegenkandidaten kunnen aandragen worden tot 3 dagen voor de ALV, per mail aan de voorzitter.

Ter voorbereiding van de ALV vragen wij u eventuele vragen van te voren in te sturen, via de mail, uiteraard kunnen er ook op de vergadering zelf vragen gesteld worden

De agenda en de notulen van de vorige ALV kunt u terug vinden op de website www.schouwseruiters.nl

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Dingena de Wijs, voorzitter