Datum ALV najaar 2020 bekend

De algemene ledenvergadering zal plaats vinden op vrijdag 20 november, in welke vorm of op welke locatie zal afhangen van de ontwikkelingen rond Covid19. We zullen dit tijdig bekend maken