schouwseruiters.nl

nieuw reglement verenigingskampioenschappen per 1-1-2020

Reglement Verenigingskampioenschappen RV de Schouwse Ruiters 2020

Inleiding

Elk jaar mag de vereniging een team samenstellen. Dit team komt op de Zeeuwse kampioenschappen en mogelijk later op de Hippiade in Ermelo voor de vereniging uit. Er is een pony- en een paarden team welke beide bestaan uit vier dressuur- en vier springruiters. Hier worden, als dat mogelijk is, per team vier dressuur- en vier spring reserves combinaties aan toegevoegd. Om de selectie voor het team goed te laten verlopen en voor een ieder inzichtelijk te maken op welke manier dit gebeurd, is dit reglement opgesteld.

1 – Algemeen

1.1 – Algemene bepalingen ruiter
 • De ruiter dient startgerechtigd te zijn in de klasse waarin hij/zij wil deelnemen op de kampioenschappen en dient zich te houden aan wedstrijdreglementen van de KNHS.
 • Bij opgave dien je beschikbaar te zijn voor het ZK en NK. Dit geldt tevens voor de reservecombinaties.
1.2 – Algemene bepalingen wedstrijden
 • De wedstrijden moeten zijn gereden in de klasse waarin hij/zij wil deelnemen aan het verenigingskampioenschap.
 • De wedstrijden moeten tellen voor de KNHS.
 • De wedstrijden moeten zijn gereden tussen 1 januari en 2 juni 2020.
1.3 – Selectie in beide disciplines
 • Mocht een ruiter in beide disciplines wedstrijden rijden, dan kan hij/zij zich voor beide disciplines opgeven voor het verenigingskampioenschap. Dan kan het dus voorkomen dat een ruiter zowel in het springen als in de dressuur geselecteerd is om voor de vereniging uit te komen in het verenigingskampioenschap. Dit is slechts voor één ruiter toegestaan.

 

1.4 – Uitslagen springen
 • Met uitslagen wordt bedoeld het aantal strafpunten behaald in dat parcours. Hierbij krijg je met een foutloos parcours dus een uitslag van nul. Uitsluiting geeft een uitslag van 40 strafpunten.
  • Voor de verdere berekening van strafpunten wordt naar de meting van de KNHS gekeken, dus hier geeft een balk of een weigering 4 strafpunten en zo verder.
  • Hiervoor tellen tijdfouten ook.

 

1.5 – Uitslagen dressuur
 • Met uitslagen wordt bedoeld het aantal procenten gereden in de proef.
1.6 – Vergissingen in de uitslag
 • De ruiter is bij het insturen van de resultaten zelf verantwoordelijk voor de juistheid hiervan. Eventuele fouten van de wedstrijdorganisatie/KNHS dienen door de ruiter zelf opgemerkt worden. Kijk dit zelf goed na voor je je uitslagen mailt naar de vereniging. Eenmaal ingestuurd, kan die niet meer worden aangepast

 

1.7 – Reserves
 • Nadat de selectie is gemaakt, zal ook bekend zijn welke vier combinaties aangewezen zijn als reserve binnen beide teams en beide disciplines. Deze worden op dezelfde wijze geselecteerd als het team, waardoor er een reserve1, reserve2, reserve3 en reserve4 plaatsing ontstaat.

 

 

1.8 – Bekendmaking selectie
 • Na de sluitingsdatum wordt een periode van drie weken vrij gehouden. In deze periode verwerkt de KNHS de laatste wedstrijdresultaten. Vervolgens wordt een bestuursvergadering gepland. Tijdens deze vergadering wordt door het bestuur de selectie gemaakt.
 • Nadat het team bekend is zullen alle deelnemers die zich hebben opgegeven voor het verenigingskampioenschap hiervan op de hoogte worden gesteld door middel van een e-mail. Hier wordt het puntenoverzicht aan toegevoegd.

 

 

2 – Selectie
2.1 – Algemene bepalingen selectie
 • Voor de selectie zal het bestuur de laatste 5 uitslagen per combinatie tussen 1 januari en 2 juni 2020 beoordelen, de 3 beste zullen meetellen voor de selectie.
 • Met deze 3 resultaten wordt besloten welke 4 dressuur- of springruiters mee mogen doen voor het verenigingskampioenschap.

 

2.2 – Selectie springen
 • Voor het springen telt het eerste parcours in de hoogste klasse wat voor puntenregistratie in aanmerking komt. Controleer zelf voor je je de uitslag instuurt welk parcours het eerste was. Dit staat in sommige gevallen verkeerd op mijnknhs.nl
 • Met uitslagen wordt bedoeld het aantal strafpunten behaald in dat parcours.
 • De 4 deelnemers met de laagste uitslagen worden uitgekozen (zij hebben dus het minste aantal strafpunten gereden).

 

2.3 – Selectie dressuur
 • Voor de dressuur geldt de 1e proef van de wedstrijd.
 • Met uitslagen wordt bedoeld het aantal procenten gereden in de proef.
 • De vier combinaties met het hoogste aantal punten (procentueel) worden geselecteerd.
2.4 – Opgave
 • Opgave kan alleen door een e-mail te sturen naar wedstrijdsecretariaat@schouwseruiters.nl. Dit kan tot en met  2 juni 2020.
 • In de e-mail geef je aan met welke paard/pony in welke klasse (hoogste) en discipline je start. In de bijlage voeg je een printscreen van je laatste vijf wedstrijdresultaten toe. Deze wedstrijden moeten gereden zijn tussen 1 januari en 2 juni 2020.

 

3 – Ex aequo

3.1 – Algemene bepalingen ex aequo regeling
 • Mochten er combinaties gelijk staan op welke plek dan ook zal, enkel voor deze ruiters, gekeken worden naar het vierde beste resultaat binnen de aangewezen vijf wedstrijden.
 • Mocht dit nog geen uitsluitsel geven zal er worden gekeken naar het vijfde beste resultaat binnen de aangewezen vijf wedstrijden.
  • Mocht je geen vierde of vijfde wedstrijd hebben gereden, en mocht dit resultaat wel nodig zijn voor de ex aequo regeling, dan val je als combinatie helaas af voor de selectie.
 • Mocht dit ook nog geen uitsluitsel geven zal er telkens gekeken worden naar het meest recente resultaat na deze vijf wedstrijden tot duidelijk is wie in het team mag.

 

4 – Slotbepaling
4.1 Beslissing bestuur

In alle gevallen waar dit reglement niet in voorziet, houdt het bestuur het recht om in dat geval een beslissing te maken.