Agenda ALV 29 maart 2019

Agenda Algemene Ledenvergadering

RV De Schouwse Ruiters

Datum:  29 maart 2019

Locatie: Hof van Alexander

Tijd:      inloop: 19.30 uur/ start: 20.00 uur

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ALV 2 november 2018
 4.  Bestuursverkiezing: Jetske Nelisse wordt door het bestuur voorgedragen als bestuurslid Activiteiten.
 5.  Evaluatie lessen dressuur/springen/afdeling
 6. Update recreatie
 7. Financiën/ kascommissie
 8. Jubilarissen
 9. Huldiging kampioenen
 10. Uitreiking wintercompetitie
 11. Rondvraag
 12. Datum volgende vergadering: 1 november 2019
 13. Sluiting

Andere gegadigden voor de bestuursfunctie ‘activiteiten’ kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering melden bij de voorzitter via voorzitter@schouwseruiters.nl.

Aansluitend zal spring jurylid Monique Augustijn iets vertellen over jureren. Er is voldoende tijd voor vragen.