Agenda ALV 2 november 2018

Agenda Algemene Ledenvergadering

RV De Schouwse Ruiters

Datum:  2 november 2018

Locatie: Hof van Alexander

Tijd:      20.00 uur

 1. Opening
 2. Notulen ALV 23 maart 2018
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Bestuursverkiezing: Wilma Hart voorgedragen door bestuur als bestuurslid algemeen.
 5. Financiën
 6. Evaluatie lessen dressuur/afdeling/springen
 7. Recreatie
 8. Activiteiten en wedstrijden
 9. Huldiging Kampioenen
 10. Datum volgende vergadering: 22 maart 2019
 11. Sluiting

Andere gegadigden voor de bestuursfunctie ‘algemeen’ kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering melden bij de voorzitter via voorzitter@schouwseruiters.nl.

Aansluitend zal jurylid mevrouw Boudens alles vertellen over jureren van B t/m ZZ-licht, reglementen en er is voldoende tijd voor vragen.