Agenda ALV 23-03-2018

Agenda Algemene Ledenvergadering

RV De Schouwse Ruiters

Datum:  23 maart 2018

Locatie: Hof van Alexander (Slikweg 7, Kerkwerve)

Tijd:      20.00 uur

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ALV 3 november 2017
 4. Evaluatie lessen dressuur/springen/afdeling
 5. Bestuursverkiezing; Elles van der Klooster is herkiesbaar als bestuurslid Recreatie; Anaïs Tsakonis wordt voorgedragen door het bestuur als bestuurslid Dressuur
 6. Recreatie
 7.  Activiteiten en wedstrijden
 8. Financiën /Kascommissie (Dingena de Wijs/ Michael Dalebout)
 9. Uitreiking wintercompetitie springen gesponsord door de Hooge Meet   Hoveniers en de Hooge Meet Trimsalon
 10. Huldiging Kampioenen
 11. Rondvraag
 12. Datum volgende vergadering: 2 november 2018
 13. Sluiting

Aansluitend zal Dave van Burg een lezing geven over de verzorging van het gebit van een paard. Er is ook een pony aanwezig zodat we Dave direct aan het werk kunnen zien! Meer informatie? http://www.vanderburgpaardentandarts.nl/