Agenda ALV 03-11-2017 – Nieuwe locatie!

Agenda Algemene Ledenvergadering

RV De Schouwse Ruiters

Datum:  3 november 2017

Locatie: Hof van Alexander (Slikweg 7, Kerkwerve)

Tijd:      20.00 uur

 1. Opening
 2. Notulen algemene ledenvergadering 24 maart 2017 Notulen ALV 24 maart 2017
 3.  Ingekomen stukken en mededelingen
 4.  Evaluatie lessen dressuur/springen/afdeling.
 5.  Bestuursverkiezing; Daphne Herinckx voorgedragen door bestuur als   Penningmeester
 6. Recreatie
 7. Activiteiten en wedstrijden
 8. Huldiging Kampioenen
 9. Financiën
 10. Datum volgende vergadering:
 11. Sluiting

Om 21 uur start de rondleiding op het Hof van Alexander! Een unieke kans om alvast binnen te kijken op deze schitterende locatie!