Agenda ALV 24 maart 2017

Datum: 24 maart 2017

Tijdstip: 20 uur

Locatie: Manege Grol

  1. Opening en vaststelling agenda
  1. Ingekomen stukken en mededelingen
  2. Notulen algemene ledenvergadering 4 november 2016 Notulen ALV 4-11-2016
  1. Evaluatie lessen dressuur/springen/afdeling

5. Bestuursverkiezing;

Jeanine Paauwe wordt voorgedragen door het bestuur als Secretaris

Jessica Harte is herkiesbaar als bestuurslid Springen

6. Recreatie

  1. Huldiging Kampioenen
  1. Financi├źn /Kascommissie
  1. Rondvraag
  1. Datum volgende vergadering:
  1. Sluiting