Author Archives: Dingena de Wijs

Uitnodiging ALV 19 november 2021

Beste leden, Namens het bestuur van RV, MV en PC de Schouwse Ruiters nodig ik u uit voor de Algemene Leden Vergadering  op vrijdag 19 november aanstaande. We starten om 19.30 uur. Gezien de huidige Covid maatregelen houden we deze vergadering online via Teams. U kunt deelnemen aan de vergadering via de volgende link  https://teams.live.com/meet/94613514702124 De kampioenen van het Zeeuws en Nederlands OutdoorKampioenschap 2021 kunnen helaas niet ‘live” op de vergadering gehuldigd worden, we zullen ze op een andere manier feliciteren.  Het volgende bestuurslid is aftredend en herkiesbaar: Wilma Hart, bestuurslid algemeen 

Read more

kennismaken met eventing

Afgelopen zaterdag is zijn er kennismakingslessen met eventing geweest. Deze lessen zijn gehouden op het terrein van Marcelle de Kam in Domburg, en Marcelle verzorgde de lessen ook. Het was een groot succes! Sara Flikweert heeft foto’s gemaakt, zodra deze uitgezocht zijn, zal ze ze publiceren en kunnen ze tegen betaling nabesteld worden

Read more

agenda ALV Schouwse Ruiters 16 april 2021

Agenda Algemene Ledenvergadering RV De Schouwse Ruiters Datum:   16 april 2021 Locatie:     online Aanvang:  19.30 Opening en vaststelling agenda Ingekomen stukken en mededelingen Notulen algemene ledenvergadering najaar 2020 Evaluatie lessen dressuur/springen/afdeling Bestuursverkiezing Activiteiten en wedstrijden Jubilea Financiën /Kascommissie Rondvraag Datum volgende vergadering: nog nader vast te stellen Sluiting Judith Remijn-van Mechelen wordt voorgedragen door het bestuur als Secretaris. Anais Tsakonis is herverkiesbaar als bestuurslid Dressuur

Read more

notulen ALV 1 november 2019

Rijvereniging “De Schouwse Ruiters” Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: vrijdag 1 november 2019 Tijd: 20:00 uur Plaats : Hof van Alexander Kerkwerve Voorzitter: Paula Hanse Notulist: Jeanine Jansen-Paauwe Overig bestuur: Wilma Hart,Daphne Herinckx ,Jetske Nelisse,Dingena de Wijs Afwezig met kennisgeving: Noa Schell, Jolanda Bevelander, Arianne Bezemer, Carolien de Klerk 1. Opening en vaststelling agenda Welkom aan alle aanwezige leden. Bijzonder welkom aan het Hof van Alexander erg fijn dat we hier wederom welkom zijn. Voorgaande keren hebben we hier ook onze

Read more

Agenda ALV Schouwse Ruiters 20-11-2020

Agenda Algemene Ledenvergadering   Datum:       20 november 2020 Locatie:      online via Teams Tijd:             20.00 uur   Opening Notulen algemene ledenvergadering 1 november 2019 Ingekomen stukken en mededelingen bestuur Evaluatie lessen dressuur/springen/afdelingen/activiteiten Financiën Bestuursverkiezing:  Daphne Herinckx aftredend en herkiesbaar Jessica Harte aftredend en herkiesbaar Jeanine Jansen-Paauwe aftredend en herverkiesbaar   Activiteiten en wedstrijden 2020/2021 rondvraag Datum volgende vergadering: 2 april 2021 Sluiting   Andere gegadigden voor de bestuursfuncties penningmeester/springen/secretariaat kunnen zich tot 72 uur voor de vergadering melden

Read more

Uitnodiging ALV 20-11-2020

Beste leden,   Namens het bestuur van RV en PC de Schouwse Ruiters nodig ik u uit voor de Algemene Leden Vergadering  op 20 november aanstaande. Afhankelijk van het aantal leden dat de vergadering wil bijwonen zal de vergadering of plaatsvinden bij het Hof van Alexander, of online. Om te kunnen besluiten of we op locatie mogen vergaderen, willen we weten hoeveel leden de vergadering willen bijwonen, daarom graag aanmelden voor 13 november via mailto:voorzitter@schouwseruiters.nl Wij zullen dit jaar geen

Read more
1 2