notulen ALV 1 november 2019

Rijvereniging “De Schouwse Ruiters” Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: vrijdag 1 november 2019 Tijd: 20:00 uur Plaats : Hof van Alexander Kerkwerve Voorzitter: Paula Hanse Notulist: Jeanine Jansen-Paauwe Overig bestuur: Wilma Hart,Daphne Herinckx ,Jetske Nelisse,Dingena de Wijs Afwezig met kennisgeving: Noa Schell, Jolanda Bevelander, Arianne Bezemer, Carolien de Klerk 1. Opening en vaststelling agenda Welkom aan alle aanwezige leden. Bijzonder welkom aan het Hof van Alexander erg fijn dat we hier wederom welkom zijn. Voorgaande keren hebben we hier ook onze

Read more

Agenda ALV Schouwse Ruiters 20-11-2020

Agenda Algemene Ledenvergadering   Datum:       20 november 2020 Locatie:      online via Teams Tijd:             20.00 uur   Opening Notulen algemene ledenvergadering 1 november 2019 Ingekomen stukken en mededelingen bestuur Evaluatie lessen dressuur/springen/afdelingen/activiteiten Financiën Bestuursverkiezing:  Daphne Herinckx aftredend en herkiesbaar Jessica Harte aftredend en herkiesbaar Jeanine Jansen-Paauwe aftredend en herverkiesbaar   Activiteiten en wedstrijden 2020/2021 rondvraag Datum volgende vergadering: 2 april 2021 Sluiting   Andere gegadigden voor de bestuursfuncties penningmeester/springen/secretariaat kunnen zich tot 72 uur voor de vergadering melden

Read more

Uitnodiging ALV 20-11-2020

Beste leden,   Namens het bestuur van RV en PC de Schouwse Ruiters nodig ik u uit voor de Algemene Leden Vergadering  op 20 november aanstaande. Afhankelijk van het aantal leden dat de vergadering wil bijwonen zal de vergadering of plaatsvinden bij het Hof van Alexander, of online. Om te kunnen besluiten of we op locatie mogen vergaderen, willen we weten hoeveel leden de vergadering willen bijwonen, daarom graag aanmelden voor 13 november via mailto:voorzitter@schouwseruiters.nl Wij zullen dit jaar geen

Read more

nieuw reglement verenigingskampioenschappen per 1-1-2020

Reglement Verenigingskampioenschappen RV de Schouwse Ruiters 2020 Inleiding Elk jaar mag de vereniging een team samenstellen. Dit team komt op de Zeeuwse kampioenschappen en mogelijk later op de Hippiade in Ermelo voor de vereniging uit. Er is een pony- en een paarden team welke beide bestaan uit vier dressuur- en vier springruiters. Hier worden, als dat mogelijk is, per team vier dressuur- en vier spring reserves combinaties aan toegevoegd. Om de selectie voor het team goed te laten verlopen en

Read more
1 2 3